กิจกรรม Hour of Code เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัท สปาร์ค เข้าไปจัดทำให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการเขียนโค้ด หรือ Coding ระยะเวลาทำกิจกรรมคือ 1 ชั่วโมง แม้เวลาจะดูสั้น แต่สิ่งที่น้องๆ ได้รับคือ ประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม นอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้พัฒนาทักษะของตนเองในด้านต่างๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้เหตุผล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน รวมไปจนถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนับว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้และการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต

Hour of Code Thailand by Spark ชั่วโมงเขียนโค้ดจัดโดยบริษัท สปาร์ค จำกัด

Hour of Code Thailand by Spark ชั่วโมงเขียนโค้ดจัดโดยบริษัท สปาร์ค จำกัด

Hour of Code Thailand by Spark ชั่วโมงเขียนโค้ดจัดโดยบริษัท สปาร์ค จำกัด

Hour of Code Thailand by Spark ชั่วโมงเขียนโค้ดจัดโดยบริษัท สปาร์ค จำกัด